Druhá a tretia časť lístka sú zlepené.
Tu je viditeľná iba horná časť - teda napr. údaje o období, pracovisku a mene zamestnanca.
Táto časť výplatného lístka sa môže dostať do ruky komukoľvek
Až zamestnanec po odtrhnutí bočných perforácií získa tretiu časť výplatného lístka, ktorá
je totožná s prvou.
REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
Diskrétny výplatný lístok sa skladá z troch dielov.
Prvý - horný lístok je celý vyplnený a ostáva mzdovej učtárni.
- v hornej časti môžu byť základné údaje ako: obdobie, pracovisko, meno a pod.,
- v druhej časti môžu byť doplňované údaje týkajúce sa základného platu, dovolenky, odpr. doby,
- v tretej časti môžu byť doplňované údaje o zložkách mzdy aj s textom - podľa makety,
- v poslednej časti môže byť sumár o hrubom a čistom príjme a o zrážkach.
(kliknutím na obrázok sa zväčší)
(kliknutím na obrázok sa zväčší)
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
vypllist.html