REDIVIVUS
onas.html novinky.html kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
K O N T A K T
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
Ekonomické služby:

     - spracovanie miezd a účtovníctva
     - poradenstvo
     - outsourcing
     - controling
     - monitoring
     - kurzy a školenia
Spotrebný materiál:

     - Výplatné lístky (pásky) - obyčajné
     - Výplatné lístky (pásky) - diskrétne
     - Tabelačný papier

Tlačiarne
index.html
ekslu/eekslu.html
kusko/ekusko.html
spmat/vypllist.html
tlac/etlac.html
cenniky/ecenniky.html