REDIVIVUS
onas.html novinky.html kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
                                         O   N Á S

Firma bola založená v roku 1992 ako fyzická osoba. Ťažiskom bolo poskytovanie služieb spojených s výpočtovou technikou a s predajom účtovných a mzdových systémov  a ich zavádzaní u klientov. Neskôr vznikla požiadavka tieto systémy nielen zavádzať u klientov, ale aj poskytovať outsourcing týchto systémov - teda spracovávanie úetovníctva a miezd externe . Mnohí zamestnávatelia si externé spracovávanie miezd pochvaľujú aj z dôvodu úplného utajenia príjmov pracovníkov.

Vďaka niekoľkoročnému pôsobeniu v tejto oblasti môžeme našim klientom poskytnúťanalýzy mzdovej a účtovnej oblasti danej firmy a na ich základe poskytnúť aj poradenstvo .
S celou toto činnosťou je úzko späté aj vykonávanie školení, seminárov  a kurzov .
Nakoľko sa pri našej činnosti nezaobídeme bez sústavného sledovania legislatívnych zmien, poskytujeme aj ďalšiu službu - monitoring.
Analýzy  legislatívy a legislatívnych zmien poskytujeme aj spoločnostiam zaoberajúcim sa vývojom informačných systémov. Spolupracujeme tiež pri aplikáciách týchto systémov do praxe.
Z dôvodu komplexnej starostlivosti o zákazníka sa zaoberáme aj predajom rôznych kancelárskych potrieb. Predávame najmä diskrétne výplatné lístky (výplatné pásky, výplatné sáčky).
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
index.html
ekslu/eekslu.html
kusko/ekusko.html
spmat/vypllist.html
tlac/etlac.html
cenniky/ecenniky.html