REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
                                            O U T S O U R C I N G

Outsourcing vykonávame buď komplexne pre celú ekonomickú agendu, a tiež pre jednotlivé agendy samostatne. Najčastejšia požiadavka pre samostatnú agendu je pre agendu mzdovú. Outsourcing môžeme pre našich klientov poskytovať niekoľkými spôsobmi:


1. naši pracovníci pracujú priamo u klienta (môže ísť o bývalých pracovníkov klienta),
2. naši pracovníci pracujú čiastočne u klienta, hlavná časť práce je vykonávaná u nás,
3. agenda sa spracováva u nás na základe dodaných podkladov od klienta.

Prvý spôsob je v našich podmienkach zriedkavo využívaný.

Druhý spôsob je najbežnejší. Naši pracovníci u klienta zozbierajú doklady potrebné na spracovanie, konzultujú priamo u klienta nejasnosti, zúčastňujú sa prijímacích pohovorov s novými pracovníkmi klienta, pričom vybavia základné personálne úkony.

Tretí spôsob sa týka maličkých firiem - živnostníkov, ktorí nemusia mať ani vlastné, alebo prenajaté kancelárie
a takýto spôsob komunikácie im najlepšie vyhovuje.


Pri druhom a treťom spôsobe je spracovávaná agenda uložená u nás, a z toho dôvodu sú aj kontroly kontrolnými orgánmi vykonávané v našich priestoroch.
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005