REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
                                              M O N I T O R I N G

Vieme, že v súčasnej dobe, je prioritou každého podnikateľského subjektu udržať firmu v chode, a preto neostáva čas na sledovanie zmien zákonov. Mnohokrát je v rámci jedného zákona zakomponovaných niekoľko podstatných zmien iných zákonov, pričom zmeny sú uvedené iba odvolávkami na paragraf, odsek, a podobne. Práve z tohoto dôvodu môže často dôjsť k prehliadnutiu aj podstatnej zmeny, o ktorej sa nie vždy musí diskutovať v médiách.


Jednou z našich najdôležitejších činností, je sústavné sledovanie legislatívnych zmien, a to najmä zmien týkajúcich sa podnikania ako takého, účtovníctva a miezd. Tieto informácie ponúkame klientom formou tzv. monitoringu.


Monitoring spočíva v tom, že klienti dostanú od nás po zverejnení čiastky zákonov informáciu, ktorá obsahuje staré znenie a nové znenie zmeny s komentárom.


Snažíme sa získavať informácie už o pripravovaných zmenách zákonov, a preto dokážeme na zverejnenú zmenu zákona reagovať skôr, než Zbierka zákonov dorazí poštou.


                                                - elektronickou poštou (najefektívnejšie)

Zasielanie monitoringu:         - faxom (účinné, existuje nebezpečie nečitateľnosti)
                                                - poštou
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005