Objednávku môžete zaslať:


poštou na adresu:                                       JUDr. Ing. Branko Halát - REDIVIVUS
                                                            Bretejovce 18
                                                            082 03 Lemešany

e -mailom:                                           sales(a)redivivus.sk

     
(Nezabudnite uvieť presný názov spoločnosti, adresu pre fakturáciu, adresu dodania - ak je iná, IČO, DIČ, IČ DPH,
       číslu účtu v banke, kontaktnú osobu, telefón)

Na objednávku uvádzajte druh výplatných lístkov:                              
           -
DVLP   - pre diskrétne výplatné lístky s potlačou PAM/VEMA, IVES, HOUR, MRP
           -
DVLC   - pre diskrétne výplatné lístky bez potlače
           -
DVLCS - pre diskrétne výplatné lístky bez potlače pre SAP, SOFTIP, LCS NORIS

Výplatné lístky Vám doručíme buď osobne, alebo Vám ich zašleme poštou.


                                                
                                                         
  
vypllist.html