REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
Diskrétny výplatný lístok sa skladá z troch dielov.
Prvý - horný lístok je celý vyplnený a ostáva mzdovej učtárni.
- v hornej časti sú základné údaje ako: obdobie, pracovisko, meno a pod.,
- v druhej časti sú doplňované údaje týkajúce sa základného platu, dovolenky, odpr. doby,
- v tretej časti každý program dopĺňa údaje o zložkách mzdy aj s textom - podľa makety,
- v poslednej časti je sumár o hrubom a čistom príjme a o zrážkach.
(kliknutím na obrázok sa zväčší)
Druhá a tretia časť lístka sú zlepené.
Tu je vytlačená iba horná časť - teda údaje o období, pracovisku a mene zamestnanca.
Táto časť výplatného lístka sa môže dostať do ruky komukoľvek
Až zamestnanec po odtrhnutí bočných perforácií získa tretiu časť výplatného lístka, ktorá
je totožná s prvou
(kliknutím na obrázok sa zväčší)
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
vypllist.html