REDIVIVUS
onas.html novinky.html kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
Dátum       Akcie -  Novinky - ARCHÍV 2006          Archív noviniek: 2005       Aktuálne novinky
27. 2. 2006       Ponuka pre všetkých odberateľov: od 1. marca 2006 do 1. júna 2006 (ponuka sa týka svetlomodrých výplatných lístkov)
                              - pri odbere 1 - 3 balíky   - cena 2.400, Sk (bez DPH) / bal
                              - pri odbere 4 - 7 balíkov  - cena 2.200, Sk (bez DPH) / bal
                              - viac ako 8 balíkov         - cena 2.000, Sk (bez DPH) / bal
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
  1. 2. 2006       Dnešným dňom sme zaradili do ponuky ihličkové tlačiarne EPSON. 
  8. 2. 2006       Ponuka pre nových odberateľov:   od 8. februára 2006 do 28. februára 2006 (ponuka sa týka diskrétnych výpl. lístkov)
                              - pri odbere 1 - 4 balíky  - cena 3,00 Sk (bez DPH) / ks - ponuka plati pre nových odberateľov pri prvej objednávke
                              - pri odbere 5 - 9 balíkov - cena 2,80 Sk (bez DPH) / ks - ponuka plati pre nových odberateľov pri prvej objednávke
                              - viac ako 10 balíkov       - cena 2,50 Sk (bez DPH) / ks - ponuka plati pre nových odberateľov pri prvej objednávke
  1. 7. 2006       Ponuka pre nových* odberateľov:   od 1. júla 2006 do 31. júla 2006 (ponuka sa týka diskrétnych výpl. lístkov)
                              - pri odbere 1 - 4 balíky  - cena 3,00 Sk (bez DPH) / ks - ponuka plati pre nových odberateľov pri prvej objednávke
                              - pri odbere 5 - 9 balíkov - cena 2,80 Sk (bez DPH) / ks - ponuka plati pre nových odberateľov pri prvej objednávke
                              - viac ako 10 balíkov       - cena 2,50 Sk (bez DPH) / ks - ponuka plati pre nových odberateľov pri prvej objednávke
                         Ponuka sa týka objednávok doručených dňa 1.7.2006, 31.7.2006 a počas celého mesiaca júl 2006.
* Nový odberateľ, je odberateľ, ktorý od nás ešte neodoberal žiadne výplatné lístky, alebo doteraz odoberal iba obyčajné, svetlomodré.
14. 8. 2006       Ponuka pre všetkých odberateľov: od 14. 8. 2006 do 31. 12. 2006 (ponuka sa týka svetlomodrých výplatných lístkov)
                              - pri odbere 1 - 3 balíky   - cena 2.400, Sk (bez DPH) / bal
                              - pri odbere 4 - 7 balíkov  - cena 2.200, Sk (bez DPH) / bal
                              - viac ako 8 balíkov         - cena 2.000, Sk (bez DPH) / bal
index.html
ekslu/eekslu.html
kusko/ekusko.html
spmat/vypllist.html
tlac/etlac.html
cenniky/ecenniky.html