REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
                                      S E M I N Á R E
- Semináre organizujeme pri závažných zmenách legislatívy.
- Doba ich trvania je obvykle 4 až 6 hodín.
- Našich stálych klientov, ale aj nových, oslovujeme písomnými pozvánkami.
- Snažíme sa, aby počet účastníkov nebol väčší ako 10, aby bolo možné na záver zodpovedať všetky
  otázky, ktoré trápia pracovníkov daného referátu.
-Do budúcna uvažujeme aj o možnosti rezervácie miest cez internet.
                          Priebežné vzdelávanie mzdárov
Seminár č. 1:    
Prijatie zamestnanca, zamestnávanie a ukončenie zamestnávania.
Seminár č. 2:    
Mzdové a iné finančné náležitosti zamestnanca
Seminár č. 3:    
Sociálna poisťovňa a poistné
Seminár č. 4:    
Zdravotná poisťovňa a poistné
Seminár č. 5:    
Daňový úrad - príjmy zo závislej činnosti
Seminár č. 6:    
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Ďalšie semináre budú postupne dopĺňané, a to aj na základe Vašich požiadaviek.
Štruktúra
    1) téma seminára seminárov:
    2) aktuálne zmeny v legislatíve, aj nesúvisiace s témou
    3) otázky účastníkov, aj nesúvisiace s uvedenou témou