REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
                                                            MZDY
- Kurz podáva všetky potrebné informácie o spracovaní miezd od nástupu pracovníka až po jeho odchod.
- Kurz trvá 4 dni a je určený pre maximálne 20 účastníkov.
- Po dohode je možný aj individuálny kurz.
- Počas prvých troch dní sú prezentované všetky základné informácie podľa platnej legislatívy s vysvetlením  tak,
  aby účastník kurzu  mohol ďalej sám sledovať legislatívne zmeny a aplikovať ich.
- Štvrtý deň slúži k praktickému výpočtu a prípadným otázkam.
-
VÝHODOU po absolvovaní kurzu je šesťmesačný bezplatný telefonický hotline ohľadom obsahu tohoto kurzu.
- Pre absolventov kurzu je vhodným doplnkom predplatenie služby
monitoringu
                                              Jednoduché účtovníctvo
- Kurz podáva všetky potrebné informácie o spracovaní jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov.
- Kurz trvá 4 dni a je určený pre jedného účastníka.
- Praktickou spoluprácou s účtovníčkou sú prezentované všetky základné informácie podľa platnej legislatívy
  s vysvetlením tak, aby účastník kurzu mohol ďalej sám sledovať legislatívne zmeny a aplikovať ich.
- Spracovanie sa prevedie aj na počítači.
- Samozrejmosťou je aj uzávierka a spracovanie daňového priznania s výkazmi.
-
VÝHODOU po absolvovaní kurzu je šesťmesačný bezplatný telefonický hotline ohľadom obsahu tohoto kurzu.
- Pre absolventov kurzu je vhodným doplnkom predplatenie služby
monitoringu .