REDIVIVUS
../onas.html ../novinky.html ../kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
                     A NA LÝ Z Y - P O R A D E N S T V O

Máme niekoľkoročné skúsenosti s rôznymi typmi spoločností, ako sú stavebné, geodetické, strojárske výrobné a obchodné, špedičné a zásielkové, súkromné zdravotnícke a iné, s množstvom zamestnancov od jedného do niekoľko stovák a s obratmi od rádovo stotisíc po desiatky miliónov. Na základe týchto skúseností poskytujeme našim klientom analýzy v mzdovej a v účtovnej oblasti. Podľa týchto  analýz  sa
v rámci poradenstva snažíme navrhnúť taký model, ktorý je pre tú ktorú spoločnosť najefektívnejší. Naši klienti po aplikácii týchto modelov do praxe preukazne ušetria minimálne toľko finančných prostriedkov, koľko ich stojí samotné spracovávanie týchto agiend s poradenstvom.


V rámci tejto činnosti pripravujeme účtovné a mzdové vnútropodnikové smernice, odmeňovacie poriadky.  V  spoločnostiach  s  odborovými organizáciami asistujeme  pri  kolektívnych  vyjednávaniach
a snažíme sa brániť zamestnávateľov pred prehnanými požiadavkami odborárov, a to v rámci platných legislatívnych noriem a vyšších kolektívnych zmlúv.


Pre firmy zaoberajúce sa vývojom informačných, účtovných a mzdových sytémov poskytujeme analýzy legislatívy a legislatívnych zmien. Vykonávame tiež analýzy existujúcich stavov v spoločnostiach, kam bude informačný systém aplikovaný. Na základe týchto analýz navrhujeme úpravy vnútropodnikových postupov pri prechode na nový informačný systém.
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005